Hizmet

Taşlama İşlemleri

Taşlama işlemi savunma sanayisinden medikal sanayiye kadar birçok sektöre hizmet eden bir aşındırıcı vasıtasıyla malzeme yüzeyinden kazıma yöntemiyle talaş kaldırma işlemi olup temel talaşlı imalat islemlerinden birisidir. Taşlama işleminde kesici eleman diye tabir edilen döner disk veya silindirik geometrili taş, yarı mamulü taşlayarak son imalat prosesisini gerçekleştirir. Yani taşlama imalatın son aşamasıdır, bu sebeple özenli ve ustalık gerektiren bir işlemdir. Taşlama işlemi aşağıdaki amaçlar için yapılır: - Malzeme yüzey kalitesini arttırmak - Hassas olarak belirlenmiş toleranslara sahip sertleşmiş malzeme yüzeylerinden talaş kaldırmak - Silindirik iş parçalarının isim işlem sonrası meydana gelen çarpıklık ve hatalarının giderilmesi - Parça yüzeylerini parlatmak